Vanliga frågor & svar

Du beställer testet direkt här. Du väljer sedan ett av vårt provtagningsställen och går dit när det passar dig för att ta ett blodprov (tidigast vecka 10+0). Vid provtagningen packas ditt provrör (10ml). Du tar sedan med dig paketet, som är frankerat och klart, och lämnar in på hos ett postombud. Provet skickas då till IONA® laboratoriet i Manchester för analys. Inom 7-10 arbetsdagar kontaktas du av oss per telefon för att återkoppla svaret och svara på eventuella frågor. Du får även ett skrifligt provsvar. Skulle du vilja kan du ta med dig svaret till din egen barnmorska. 

Innan blodprovet är det bra om du gjort en ultraljudsundersökning för att fastställa graviditetsvecka och om det är en
enbörds eller tvillinggraviditet. 

Vi rekommenderar att du och din partner har talat igenom vad  provresultatet skulle innebära för er, och hur ni vill gå vidare.

IONA® NIPT är ett icke-invasivt screeningtest för gravida kvinnor som görs på ett vanligt blodprov  från modern. Testet är en riktad analys som används för att utvärdera sannolikheten att fostret har genetiska avvikelser såsom; Trisomi 21 (Downs syndrom), Trisomi 18 (Edwards syndrom) och Trisomi 13 (Pataus syndrom). 
 

Du får reda på sannolikheten för att att ditt ofödda barn kan ha något av följande genetiska avvikelser; Trisomi 21 (Downs  syndrom), Trisomi 18 (Edwards syndrom) och Trisomi 13 (Pataus syndrom). NIPT UTÖKAD ger, utöver svar om sannolikheten för trisomi 21, 18 och 13 även svar om könskromosomavvikelser. Könskromosomavvikelser ger i allmänhet lindrigare och mer diffusa symtom än andra avvikelser, t. ex inlärningssvårigheter och infertilitet.

Du kan också få reda på barnets kön om du vill. 

Trisomi är en typ av kromosomrubbning, som innebär att man har tre exemplar i stället för det normala två av någon kromosom i sina celler. Den vanligaste trisomin är den för kromosom 21, vilket ger upphov till Downs syndrom. Med IONA® NIPT kan du få reda på sannolikheten att fostret har trisomi 21 samt också trisomi 18 (Edwards syndrom) och trisomi 13 (Pataus syndrom), som är mer ovanliga men allvarligare än Downs eftersom de kan innebära att spädbarnets överlevnad påverkas. För mer information om dessa trisomier, se Socialstyrelsens hemsida >>

Under graviditeten cirkulerar fostrets DNA (cell fritt DNA) i moderns blodomlopp. Genom att analysera moderns blod så kan man se om det finns någon risk för genetisk kromosomavvikelse hos fostret.

Alla NIPT test är screeningtest, dvs de är inte diagnostiska test. Det innebär att du får en riskfaktor eller en så kallad sannolikhet som svar på provet vilket betyder att en hög riskfaktor måste utredas vidare för att ge ett definitivt svar. Detta är på grund av att det kan finnas okända faktorer hos modern eller placentan (moderkakan) som påverkar testets resultat. I dessa ovanliga fall kan man få en så kallad falsk hög risk, eller falsk positivt som det också kallas. Det är därför viktigt att ett resultat med hög risk utreds vidare. IONA® testet en tillförlitlighet på 99% i att upptäcka trisomeriskt cellfritt DNA. 

KUB och NIPT-testen mäter båda sannolikheten för att fostret har en kromosomförändring som Trisomi 21 (Downs  syndrom), Trisomi 18 (Edwards syndrom) och Trisomi 13 (Pataus syndrom). 

I KUB-testet ingår en ultraljudsundersökning och ett blodprov. Under ultraljudsundersökningen undersöks framförallt fostrets nacke (s.k NUPP test). Resultaten från de två testen och moderns ålder läggs ihop och en rikssiffra tas fram. I NIPT testet mäts cell fritt DNA från fostret i ett blodprov från modern. Ultraljudet vid NIPT test är endast för att bekräfta graviditetsvecka och om det skulle vara tex en tvillinggraviditet. 

NIPT test görs från vecka 10+0 och KUB från vecka 11+0. NIPT testet ger en mycket högre säkerhet motsvarande 99%, jämfört med KUB som har en säkerhet på 75-90%. Båda testen är screeningtest som vid avvikande resultat bör bekräftas vidare. 

Vi rekommenderar att du gör ett ultraljud innan NIPT testet för att bekräfta att du är gravid, vilken graviditetsvecka du är i och för att se antal foster (om det är en enbörds eller tvillinggraviditet). 

Gravida kvinnor från graviditetsvecka 10+0. NIPT kan göras vid enbörds- och tvillinggraviditeter, IVF samt graviditeter via äggdonation och surrogatgraviditeter. 

Blodprovet kan du så tidigt som från vecka 10+0 i din graviditet.

Nej, NIPT ger ingen ökad risk för missfall.

IONA® testet passar även för tvillinggraviditeter. Om resultatet skulle visa på en hög sannolikhet för genetisk avvikelse kan testet däremot inte avgöra vilken av tvillingarna det gäller utan detta måste utredas vidare med annat typ av test. 

Ja. Cell fritt DNA från det förra fostret försvinner när den graviditeten är över, så det kan inte påverka ditt testresultat för din nuvarande graviditet. 

Ett svar med hög risk (sannolikhet) för kromosomavvikelse hos fostret innebär att testet har uppmätt en trisomi. Detta bör bekräftas med vidare, invasivt test, tex fostervattenprov. Skulle du få en hög sannolikhet så diskutera detta med din barnmorska och ta ett informerat beslut tillsammans om hur du ska gå vidare. 

Du får vanligtvis provsvaret inom 7-10 arbetsdagar efter att det lämnats in hos postombud. Det som kan påverka mest svarstiden är postgången, analystiden är alltid 3-5 arbetsdagar.

Vi kommer att kontakta dig och förmedla provsvaret så fort labbet är klar med din analys. 

Vi erbjuder för närvarande provtagning på följande orter: Eskilstuna, Falköping, Gävle, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Katrineholm, Lidköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro, Östersund.  Se här för adresser.  Finns vi inte på din ort? Det går  bra att beställa ditt test från oss och ta med det till din vårdcentral eller lokalt laboratorium. De bör kunna ta ett blodprov åt dig. Skulle du nekas, kontakta oss , vi står för återbetalning av hela kostnaden. 

IONA® testet är ett mycket säkert test och har en tillförlitlighet på över 99% för att detektera kromosomavvikelser. Risken att ytterligare tester behövs, såsom moderkaksprov eller fostervattenprov är mycket lägre efter ett IONA® NIPT jämfört med ett KUB test. 

Det är viktigt att tänka igenom och diskutera vad svarsbeskedet kan betyda och innebära för dig och din partner, och hur ni vill gå vidare.

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt beslut därför har vi 180 dagars ångerrätt när du handlar hos oss. Om du av någon anledning skulle vilja ångra ditt köp så kontakta oss per e-mail, vi förser dig med all information och krediterar din betalning ifall du redan gjort den. Det är viktigt att kitet är i samma skick som när du fått det av oss.

Vi har hjälpt många patienter i Norge. Man beställer då ett provkit på vår hemsida och får det hemskickat med allt som behövs för provtagning. De flesta från Norge väljer att ta blodprov i Strömstad, men man kan självklart välja alla våra provtagningsställen eller höra med sin husläkare (fastlege) om de kan hjälpa till med provtagning.

Bra att känna till är att i Strömstad tillkommer det en kostnad på 250kr för provtagning.