Ansvaret är vårt - tillsammans

Vi vill erbjuda NIPT som en möjlig screeningmetod till alla gravida i Sverige som önskar få det, oavsett var i landet de bor. Samtidigt vill vi göra det enkelt för dig som jobbar inom mödravården att vara förberedd och informerad nästa gång din patient har frågor om fosterdiagnostik eller mer specifikt om IONA®.

Vårt koncept bygger på att den gravida köper IONA® testet online här på vår sida. Vi ansvarar sedan för att hon får provtagningsmaterial, blodprovstagning, analys och att vår återkoppling av resultatet sker på ett etiskt och tillförlitligt sätt. Naturligtvis önskar vi att du inom mödravården vill stötta de patienter som väljer IONA®. Vad innebär det för er? Att du kan träffa dina patienter som vanligt när de kommer till dig med ett IONA® NIPT resultat.

Med IONA® kan vi gemensamt fokusera på det viktigaste – att möta varje gravid kvinnas individuella önskemål och behov på ett ansvarsfullt sätt. 

Fosterscreening via blodprov

IONA® testet är till för gravida som vill mäta sannolikheten av att deras foster är påverkat av Trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) och trisomi 13 (Pataus syndrom). Det går även att få reda på kön, om så önskas. 

 

Snabbfakta om testet:

 • Tillgängligt från gestationsvecka 10
 • >99% detektionsgrad och <1% falskt positiva
 • Snabbt - provsvaren klara inom 7 arbetsdagar
 • Låg risk för omprov <0,5%
 • Mäter fetala fraktionen och behöver endast >2%
 • CE-märkt och godkänt för provtagning lokalt
 • Passar för enbörds- och tvillinggraviditeter, IVF äggdonation, samt surrogatgraviditeter
 • Ej lämpligt för kvinnor som själva har trisomi, cancer, genomgått blodtransfusion (12 mån), undergår cellbehandling eller fått organ transplantation.

IONA® testet mäter DNA-förhållandena i moderns plasma för att beräkna sannolikheten att fostret kan vara påverkat av trisomi 21,18 eller 13. Under en graviditet frigör placentan cellfritt DNA som cirkulerar i moderns blodomlopp. Det resulterar i att plasman då innehåller en blandning av DNA från placentan och från modern.

Testet använder Next Generation Sequencing (NGS)-tekniken för att räkna ut antalet fragment hos kromosomerna och få fram riskförhållandet att fostret är drabbat.

Kort om IONA® 

IONA® är ett av de globalt ledande NIPT som erbjuds till gravida idag, och tillverkas samt analyseras av det brittiska diagnostikföretaget Yourgene Health Ltd. I Sverige distribueras testet via Wellow AB, ett hälsoföretag med fokus på kvinnohälsa.

Provsvar via MyNIPT®

MyNIPT® är en dataportal som möjliggör utbyte av patientresultat enkelt och säkert mellan laboratoriet och Vitalabs barnmorskor. MyNIPT® möjliggör att följa statusen för de inlämnade proven och att kommunicera med laboratoriet. Högriskresultat markeras särskilt tydligt i portalen, och vi kontaktar snabbt den gravida för att informera om provsvaret  samt rekommenderar henne att följa upp resultatet hos sin ordinarie barnmorska. Vill du ha tillgång till dina patienters resultat via MyNIPT® ? 

Publicerade studier

Kliniska resultat

En oberoende studie¹ genomförd på Kings College, London visar att IONA® testet upptäcker 100% av trisomierna, med 0 % falsk positiva svar i de 242 avidentifierade blodproven från mödrar.

IONA® testet

Detektionsgrad (Känslighet)

Falskt positiva svar

Trisomi 21

(Downs syndrom)

> 99 %

< 1 %

Trisomi 18

(Edwards syndrom)

> 99 %

< 1 %

Trisomi 13

(Pataus syndrom)

> 99 %

< 1 %

IONA® publicerade studier

 1. ¹Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Oct 23. DOI: 10.1002/uog.15791. Clinical evaluation of the IONA® test: a non-invasive prenatal screening test for Trisomy 21, 18 and 13. Papageorghiou A, Khalil A, Forman M, Hulme R, Mazey R, Mousa HA, Johnstone ED, McKelvey A, Cohen KE, Risley M, Denman W, Kelly B.
 2. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 Dec 28. DOI: 10.1002/uog.15749. The IONA® test for first-trimester detection of trisomy 21, 18 and 13. Poon LC, Dumidrascu-Diris D, Francisco C, Fantasia I, Nicolaides KH.
 3. Fetal Diagnosis and Therapy. 2017 Feb 8. Doi: 10.1159/000455025. The IONA® Test: Development of an Automated Cell-Free DNA-Based Screening Test for Fetal Trisomies 13, 18, and 21 That Employs the Ion Proton Semiconductor Sequencing Platform. Crea F, Forman M, Hulme R, Old R.W, Ryan D, Mazey R, Risley M.D

Kontakta oss

E-mail:  support@wellow.se
Tel: 08- 32 10 40