Din graviditet med IONA® NIPT

IONA® NIPT är ett icke-invasivt screeningtest för gravida kvinnor som görs på ett vanligt blodprov från modern. Testet är en riktad analys som används för att utvärdera sannolikheten att fostret har genetiska avvikelser; Trisomi 21 (Downs syndrom), Trisomi 18 (Edwards syndrom) och Trisomi 13 (Pataus syndrom).

IONA® testet är det enda NIPT som har möjlighet att väga in resultat från ett KUB i beräkningen och ge dig ett personligt anpassat och skräddarsytt test.

Tala gärna med din barnmorska eller vårdgivare för att ta reda på om IONA® NIPT är rätt för dig!

® test

et

är ett NIPT test (Non-invasive

prenatal test) för gravida kvinnor som analyserar

risken för att fostret har kromosomavvikelser.

Testet är ett högteknologiskt och mycketgtest som görs på ett vanligt blodprov

från modern. P

Fosterscreening via blodprov

Hur fungerar IONA® ?

Under graviditeten utsöndras cellfritt DNA från moderkakan till moderns blodomlopp. IONA® NIPT mäter mängden av det cellfria DNA:t i moderns blod och kan då upptäcka obalans mellan moderns samt fostrets DNA där trisomi 21, 18 eller 13 förekommer. IONA® testet är ett screeningtest och alla resultat som tyder på hög risk för trisomi bör bekräftas med hjälp av en uppföljande invasiv procedur..

Vilka svar ger IONA® ?

IONA® testet är en riktad analys som används för att utvärdera om fostret har Trisomi 21 (Downs syndrom), Trisomi 18 (Edwards syndrom) och Trisomi 13 (Pataus syndrom). Trisomi uppstår när tre, istället för två, kopior av en kromosom bildas. Edwards- och Pataus syndrom är mer sällsynta än Downs men allvarliga då de kan påverka ett spädbarns överlevnad.


Hur tolkas IONA® resultatet?

 

Vi kommer informera dig om ditt resultat är ett lågrisk- eller högrisk resultat.  

Låg risk: Det är mycket osannolikt att fostret har trisomi 21, 18 eller 13

Hög risk: Det finns en ökad risk för att fostret har trisomi 21, 18 eller 13 och resultatet bör följas upp med ett fostervattenprov.

Inget resultat: I ytterst sällsynta fall finns det inte tillräckligt av fostrets DNA i provet för att kunna få ett resultat. Du har då möjlighet att få ta omprov, utan extra kostnad. 

För vem är IONA® lämpligt?

IONA® NIPT är lämpligt för gravida kvinnor från graviditetsvecka 10+0 och passar i både enbarns- eller tvillinggraviditeter samt assisterade graviditeter såsom IVF  eller surrogat.

NIPT är generellt ej lämpligt för kvinnor med cancer eller som själva har trisomisyndrom eller genomgått en blodtransfusion de senaste 12 månaderna. 

Hur får du den mest kompletta fosterdiagnostiken?

Den idag vanligaste metoden för fosterdiagnostik är ett kombinerat ultraljud och blodprov (KUB). Med hjälp av ultraljud mäter barnmorksan en särskild del i fostrets nacke (NUPP).KUB hjälper till att tidigt i graviditeten hitta komplikationer hos modern eller fostret. Metoden är dock mindre tillförlitlig (85-90%) för att ge ett precist resultat kring kromosomavvikelser. IONA® testet är det enda NIPT som har möjlighet att väga in resultatet från ditt KUB i beräkningen och ge dig ett personligt anpassat och skräddarsytt test. 

Du kan fortfarande få ett mycket tillförlitligt resultat utan att ha gjort KUB. Många gravida väljer att ta IONA® testet från vecka 10+0, kombinerat med ett ultraljud, vilket starkt rekommenderas vid NIPT och IONA®.

IONA® testet har en högre detektionsgrad för kromosomavvikelser än de KUB som idag erbjuds till gravida. Detta innebär att färre gravida genomgår onödiga, invasiva uppföljningsprocedurer såsom fostervattensprov, vilket kan upplevas stressande och smärtande.